erna webheading
     

theehuisje

CHINFLEX

Chinflex ® (Chinese reflexologie) is een behandeling die gebaseerd is op de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCM) die tot op heden in China onderwezen wordt. De TCM richt zich in eerste instantie op het gezond houden van de mens en pas daarna op de behandeling van ziekten. Gekeken wordt naar het functioneren van organen en orgaansystemen en naar de onderlinge samenwerking en beïnvloeding.

De behandeling is gericht op verbetering van de doorbloeding, het afvoeren van afvalstoffen en het stromen van energie. Deze energie beweegt zich via meridianen door het hele lichaam. Op deze meridianen liggen acupunctuurpunten die naar gelang de klacht, uitgebreid worden gemasseerd. Vooral rond de knieën, enkels, ellenbogen en polsen liggen veel belangrijke acupunctuurpunten.

Het grote succes van de Chinflex behandeling is het samenvoegen van twee systemen in één massage waarbij de reflexzones en de meridianen, tot één geheel worden gecombineerd. Deze combinatie maakt deze massage bijzonder effectief en heeft tevens een prettige, ontspannende werking tot gevolg. Lichaam en geest komen volledig tot rust en de energiedoorstroming in het lichaam wordt gestimuleerd.

Ik heb zelf in China ervaren dat het heel gewoon gevonden wordt om regelmatig een voetreflexmassage te ondergaan. Het grote voordeel hiervan is dat, naast de preventieve werking, klachten snel gesignaleerd en behandeld kunnen worden.